FANDOM


(Charna Darria)
Charna

Lesní elfka, zasažená morem v 2. fázi.

Pravděpodobně jedna z nejsmrtelnějších nakažlivých chorob na Cesferu, která se vyskytuje jen u hummanoidních ras. V první fázi napadá dýchací soustavu nakaženého. V druhé fázi nemoc přechází na kůži, kde působí rozklad buněk a zeslabování odolnosti kůže. Ve třetí fázi napadá mozek. Čtvrtá fáze je smrt.

Symptomy Editovat

Fáze 1. – Nakažený má ze začátku jen rýmu, která pak přechází v dráždivý kašel, kdy nakažený vykašlává nazelenalé hleny.

Fáze 2. - Na kůži se objevují jinak zbarvené skvrny, tmavší i světlejší, černá oválná, nebo kruhovitá místa, vyrážka podobná kopřivce, puchýře různých velikostí.

Fáze 3. – Nakažený má paranoidní představy, můžou se objevit i halucinace, zapomíná, zhoršuje se mu pamět.

Fáze 4. Smrt.

Průběh nemoci Editovat

Jako první se objevuje obyčejná rýma a únava, která může přetrvat od několika dní až po měsíce, než se objeví kašel. Stejně jako rýma i doba trvání kašle se různí, podle imunity jedince. Obvykle se ale objeví kožní příznaky do 5-12 dnů od kašle. První kožní příznaky začínají obvykle opruzením, kdy se kůže oprudí na často frekventovaných místech tření mnohem rychleji, než je běžné. Souběžně s opruzeninami může jedinec cítit v kůži napětí nebo svědění. Kůže začíná lokálně měnit barvy, když nemoc napadá pigmentační systémy pokožky. Když infekce v kůži zesílí, začnou se objevovat tmavé, až naprosto černé skvrny, kulaté, nebo oválně. Mohou připomínat znaménka. Jejich velikost se pohybuje od pár milimetrů až do 10cm. V posledním stádiu napadení kůže vyskočí puchýře, které mají tendence praskat a vytéká z nich hnis. Třetí fáze nemoci se může objevit i dřív, než se objeví černé skvrny na kůži. Nakažený má paranoiu, nikomu nevěří, halucinuje. A postupně začíná zapomínat. Vypadávají mu slova, nepoznává lidi kolem sebe, progresivně se to zhoršuje, až mozek selže nadobro a nakažený zemře. Doba od začátku paranoie do smrti je zhruba 1-3 dny.

Komplikace nemoci Editovat

První fáze obvykle probíhá bez komplikací, i když hrozí riziko, že se nakažený zadusí při kašli hleny. Druhá fáze nemoci, má úskalí mnohem více a velké procento nakažených se do další fáze ani nedostane. Oslabená, nebo zcela poškozená pokožka, na které se otevírají rány po puchýřích, nebo si je tam nakažený vyškrábe, je vstupní branou pro celou škálu sekundárních infekcí, včetně akutní otravy krve, tyfu, lepry a jiných. Zpravidla bývá z tohoto důvodu sekundární stádium smrtelné. U třetí fáze je těžké pacienta léčit, protože nespolupracuje. Jak mu postupně degeneruje mozek, často přestává rozlišovat skutečnost a halucinaci, může být agresivní a nebezpečný, mít tendence prchat z léčby. Pak zapomíná kde je, kdo je, nebo kdo jsou ostatní, přestává být schopen komunikace, s tím jak se mu ztrácí slova.

Léčba Editovat

Žádná nemá ověřenou 100% účinnost. Různé léky fungují na různé jedince individuálně a vyléčit se podaří sotva 3% nakažených, pokud ale nejsou do 24h deportování z místa nákazy, uhelný mor je znovu napadne a progres postupuje mnohem rychleji a do týdne mohou zemřít.

Imunita Editovat

Uhelný mor napadá téměř všechny známé humanoidní rasy. Přirozeně imunní jsou vůči němu jen plazí rasy; nagové z klanů mermi’con, percemaw, carachiran a kryptidi. Taky pouštní, skalní nagové a dicterové. Všechny ostatní rasy nejsou vůči moru imunní.

Nicméně byla zjištěna imunita u některých jedinců s kletbami. Zdá se že kanima se nakazí jen velmi zřídka, stejně jako upíři manažrouti, jelikož jejich tělo je složeno z nanitů. U kletby dragimy je stejně jako u nagů imunita 100%.

Progres u ras Editovat

  • Lidé, trpaslíci a gnomové – nemoc se v jejich společenství šíří zpravidla velmi rychle a má rychlejší průběh, než u ostatních ras. Pokud dojde k nakažení morem, v nakažené oblasti zpravidla do 1-2měsíců všichni zemřou.
  • Elfové – Průběh je o něco pomalejší než u lidí, trpaslíků a gnomů, nicméně i tak populace na nakaženém místě vymírá do 2-4 měsíců.
  • Nagardi – pouze klan baltaran vodních nagů uhelný mor může dostat, průběh probíhá podobně jako u zlobrů.
  • Nomudijské rasy – Uhelný mor snášejí lépe a přežije ho až 10% nakažených. U obrů a zlobrů trvá déle než se vůbec nakazí, naopak skřetošíci (Goblini) jsou na uhelný mor velmi náchylní a podléhají mu rychleji než lidé. Nutno však poznamenat, že u nomádských ras se objevují příznaky napadení mozku nejrychleji a trvají nejdéle.
  • Animuáni a perimidové – většina z těchto ras reaguje na mor stejně jako elfové. Ovšem savagani mu vzdorují o moc lépe a u insegrů je úspěšnost vyléčení až 20%. U rasy katratchi se naopak vyléčí slabé 1% a to jen v případě, že se nemoc zachytí včas, ještě v první fázi. U srstnatých ras taky dochází během nemoci k rozsáhlému pelichání. Giricheni a felkeni během nemoci propadají často agresivní paranoi.
  • Biraciály – Dwelfové mají průběh jako trpaslíci, u sindangů se to různí, podle toho jestli je v jedinci obsaženo víc nagy nebo elfa. Někteří sindangové mohou být dokonce imunní.
  • Nebuly – nikdy této nemoci nebyli vystaveni.