FANDOM


Souhrně je označujeme názvem 'Nagové'. Jedná se o skupinu ras, která má spodní polovinu těla hadí (vyjma baltirů, jejich spodní část těla připomíná spíše ocas kýtovce). Většina nagů je plně přizpůsobena životu podvodou, ačkoliv mohou pobývat i na souši. Jejich tělo kompletně nebo částečně pokrávají šupiny, či celistvé pláty, zejména na břiše a spodní straně ocasu. Od pasu nahoru ovšem sdílejí podobnost s aikyrii, včetně obličejů (Krom kmenu carachiran, ti nemají lidské tváře). Mají 2-4 ruce, špičaté nebo blánovité/ploutvovité uši, oči s obvykle modře zabarveným bělmem, jejich zorničky jsou úzké, jako plazí. Někteří mají i hadí jazyk. Většině typů nagů rostou vlasy a vousy, po případě i ochlupení na hřebeni ocasu a na jeho konci. Občas je na ocase blánovitý hřeben.

Rozdělení nagůEditovat

V základě dělíme nagy na dva typy. Vodní a zemní.  Z počátku byli všichni nagové vodní (viz události v Ráji), zemní nagové se od nich oddělili až později, během první éry. Zvláštní je, že nagové nedokáží dlouhodobě přežít na souši, přesto se to části z nich podařilo. Předpokládá se, že frakce, která se od vodních oddělila, uzavřela nějakou smlouvu s Ferionem, který jim umožnil pobývat na souši. Zatímco vodní nagové vždy lnuli ke svým bohům a bůžkům, zvláště pak k Serperuune, zemní frakce se nějakým způsobem setkala s učením o Ferionovi. Tím se dozvěděli o událostech v Ráji, uvěřili jim a na základě tohoto poznání litovali pádu z ráje a bylo jim po vyslyšených prosbách umožněno vystoupit z moře na pevnou zem a zůstat na ní. A t o i po tom, co se od ferionismu opět odvrátili.

Rasy skupiny NagardeEditovat