FANDOM


Nadpřirozené síly, mají různé názvy a jsou v kulturách pojímány odlišně. Magie, kouzla, čáry, boží moc, požehnání... o jejich právé podstatě a původu se neustále vedou spory, ale nevyvratitelným faktem je, že jsou skutečné a opravdu dostupné všem rasám.

Můžeme pozorovat několik základních rysů těchto nadpřirozených sil. Vždy spadají pod absolutní moc nejvyšší bytosti (ačkolic se pohledy na ni různí podle víry jedince) a to i v případě magie, jejíž cesty jsou ovšem nevyzpytatelné a pohnutky pro obyčejné smrtelníky nepochopitelné. Jsou zde jakési vrozené schopnosti, vědomě kontrolovat přírodní zákony a pak jsou tu schopnosti, které momentálně a nárazově propujčují vyšší (ve většině kultur se berou jako duchovní) bytosti.

Jedinci, propujčující se těmto zvláštním silám se definují a nazývají různě, podle kultury. Ale platí nějaké obecné rozlišení, které se ve vyspělejších zemích přijímá jako fakta.

MagieEditovat

Waves

Ledový mág ovládajícíc vodu.

Mágové nevyuživají síly žádných nadpřirozených bytostí. Magové jsou jedinci, obdaření vrozenou schopností ohýbat a překrucovat fyzikální zákony podle vlastní potřeby. Vůlí dokáži přimět například gravitaci změnit fungování, látku změnit zkupenství atd. Pod magii, tedy ohýbání zákonů, spadají i paladinské řády, ačkoliv se liší v přístupu k schopnostem a světu, čímž se stávají naprotosto radikálně odlišné, nehledě na využití stejné věci. Mágové si zakládají na poznání vědy, jako neosobní věci, jakési matky přírody. Obecně vzato se ve velké části jedná o ateisty, mnohdy popírající existenci nadpřirozena. Nemusí to být podmínkou, ale je to častý úkaz. Paladinové berou své schopnosti jako dar boží a přistupují ke světu se zřetelem na existenci vyšší bytosti.

Nejrozšířenějšími elementy ovládané mágy jsou oheň, voda(led) a změny skupenství všech prvků.

Nejrozšířenejšími elemtny ovládané paladiny jsou světlo, oheň a blesky.

KněžstvíEditovat

Knězové (nemusí se knězi nazývat ve společenské hierarchii v návaznosti na náboženský systém) spadají dobrovolně pod moc nadpřirozené bytosti, která je brána kladně. Bytost se skrze ně nemusí nijak manifestovat, jde jen o samotné rozhodnutí jedince být knězem, tedy propujčovat svě tělo pro konání vyšší moci, je-li tomu třeba a má-li to bytost v úmyslu. Schopnosti knězů jsou málokdy na pohled viditelné, jejich síla se skrývá spíše v modlitbách, meditacích a rozjímáním nad bytostí které jsou zasvěceni, poznávání jí. Mohou se starst o věřící stejného vyznání, komunikování vlastní víry mezi ostatní. Vě většině kultur jsou považováni za žádoucí a prospěšné. Ke knězům se obecně chodí pro rozhřešení při bolavém svědomí, nebo pro modlitby za uzdravení.

KouzelnictvíEditovat

Kouzelníci jsou mistři přeludů a iluzí, pracují s vesénskou psychikou, znají cestičky, kterými se ubírají myšlenky a jsou skvělí manipulátoři. Jen málokterý z nich skutečně disponuje nějakou v pravém slova smyslu nadpřirozenou silou, ovšem najdou se i takoví. Principem kouzelnictví je ošálení smyslů, vytvoření iluzí za pomoci chytře sestavených či naaranžovaných fyzických objektů nebo situací. Ať už jsou to kejklíři, kteří to dělají pro obveselení nebo skuteční iluzionisti, schopní použít ošálení smyslů i v boji. Je-li kouzelník mistrem svého řemesla, je nemožné rozklíčovat jeho iluzi a všeobecně se jeví jako nadpřirozený jev. Dokáže zmanipulovat naráz i velké davy. Je však nutné mít na paměti, že pracuje s fyzickým, skutečným světem a zakoutími mysli veséna.

ČarodějnictvíEditovat

Čarodějové (mnohdy do této sekce spadají i různé vesnické babky kořenářky, léčitelky atd) pracují s nějakými nadpřirozenými silami, ovšem žádná z nich nepatří jim. Většinou jsou v nějaké (většinou nevědomé) formě spojení s nadpřirozenou bytostí (Nejčastěji zápornou, ale nenusí se záporně projevovat, tudíž si toho čaroděj není vědom) a ta jim schopnosti propujčuje v míře, jakou uzná za vhodné. Čarodějové občas žijí v iluzi, že schopnosti které mají jsou jejich, protože si často vůbec nejsou vědomí možnosti, že by o své síly mohli rychle přijít. Pletou si své schopnosti s magií, tedy ohýbáním fyzických zákonů. Čarodějové byvají často neškodní a naopak se snaží být ostatním prospěšní. Čarodějnictví nevyžaduje hluboké vzdělání, pouze jakési vnitřní nastavení na komunikaci s nadpřirozeným světem. V některých kulturách je čarodějnictví trestné.

ČernokněžnictvíEditovat

Černokněžníci jsou uživateli všeho, co jim propujčuje nějakou moc. Všechny možnosti, jak využívat nadpřirozeno, se snaží co nejlépe a nejvýhodněji zkombinovat, pro vlastní prospěch. Jsou úzce propojeni s negativním nadpřirozenem (například s démony) a jsou si toho spojení vědomi a dobrovolně do něj vstupují. Plně využívají všech kliček a zákrutů ve smlouvách se svými démonickými kumpány a jsou velmi ochotní uzavřít smlouvu s více mocnostmi naráz. Stejně tak disponují mocí ohýbat fyzikální zákony i manipulovat a tvořit iluze. Černokněžniczví je velmi temné a tajemné umění, vyžaduje velké znalosti, roky předchozích studií a silnou (ideálně zkařenou) osobnost. Ve většině kultur je zakázané a trestné, nicméně propujčuje velkou moc a proto je lákavé. Není vyjímkou, že černokněžník propadne ve své touze po moci démonické posedlosti.

NekromancieEditovat

Nekromancie je černá věda, zapovězená témeř od jejího vzniku. Nekromanti stejně jako černokněžnící ovládají všechny typy nadpřirozena a jsou úzce provázáni s těmi nejtěmnějšími mocnostmi. Jejich mysl je velmi překroucená. Jsou fascinováni smrtí a oživováním mrtvých. Ve své vědě se zabívají tím, jak přivést mrtvé zpět k životu, jak separovat jednotlivé složky bytí a podobně. Temná věda nekromancie je téměř všude trestána smrtí. Je rozšířené přesvědčení, že nekromanta je třeba upálit, aby sám sebe nemohl přivěst zpět jako nemrtvého.

DruidismusEditovat

Druidové využivají schopnosti ohýbat zákony a fungování i živé přírody samotné. Není podmínkou, aby byli vázáni na nějakou vyšší bytost, protože v základě využivají stejných schopností jako mágové. Rozdíl je ten, že místo fyziky porozuměli biologii, životu a přírodě na takové úrovni, že jsou schopní s ní manipulovat. Dokáží i vlastní tělo přimět, aby měnilo podobu a funkce podle jejich vůle. Většinou se druidové umí nejsnadněji proměnit v to, co je jejich rase nejblíže (Felkeni v kočky, minotauři v býky, nagové v hady atd.) ale při důkladných studiích přirodních věd, se naučí i jiné podoby.

ŠamanismusEditovat

Šamani propojili schopnosti uživat magie i sil propujčených vyšší bytostí. Princip šamanismu je takový, že vyšší bytost samotná je učí, jak zacházet s danými elementy. Stejně tak vyšší bytosti propujčuje šamanům schopnosti nad rámec magie, jako je porozumění lidské duši, bavracování zdraví a podobně. Ovšem tyto schopnosti se vážou na úzké propojení s nadpřirozenou mocí. Z vlastní síly šamani umí využívat jen omezené prvky z magie či druidismu. Narozdíl od mágů, šamani nemají tak hluboké a odborné vzdělání a vyskytují se spíše v primitivnějších civilizacích.