FANDOM


"Zvídavost je ctností, důvtip korunou a poznání sluncem osvěcujícím.
Lenost, bojovnost a krvelačnost zaslepuje."

- Kentaurské přísloví

Kentauři pocházejí z teplých stepí jihovýchodní Sindirrany. Potrpí si na vzdělání, moudrosti a zejména filosofii, kterou se zabývají od nepaměti. Jsou skvělí učenci a pozorovatelé, zejména pak hvězdopravci, astrologové a astronomé. Jejich společnost je protkaná bezpočtem bajek a mýtických příběhů, které se váží těměř ke všemu. Věří tomu, že vše má svůj protějšek, díky kterému jsou věci v rovnováze, pokud věc protějšek ztratí, dojde k narušení rovnováhy a to vede k něštěstí, ale souběžně přiznávají, že je třeba důkladně promyslit a zvážit, co je protějšek k čemu. Takové dokonalé protiklady lze najít pouze jako ideální podobu ve světě ideí. Ideál je myšlenka která je superiorní materiálnu a materiálno je založeno na duchu (idei) věci. Myšlenka na věc je teda jejím ideálem a skutečnost pak pouze odrazem této dokonalé idei. Proto nelze operovat při hledání protějšku s podřadným materiálnem, ale musí se hledat v superiorním ideálnu.

Obecný vzhledEditovat

Clemfill by brissinge dcm3hum-fullview

Kentaruský muž (Clemfil Sar-kang)

Kentauři jsou z poloviny podobní lidem a z poloviny koním. Na místě, kde by kůň měl krk mají humanoidní trup s hlavou a dvěmi končetinami.
 • Lidská část: Jejich kůže je hnědavě zašedlá, může dokonce jít až po témeř uhlově tmavou. Ochlupení po těle je podobné jako lidé, ale rozdíl je ten, že se jedná o srsti podobný materiál spíš než tuhé lidské chlupy. Na loktech jim rostou žíně podobné koňským rousům. Ty si zejména muži s oblibou pěstují zdobí a zaplétají. Obličejové rysy jusou podobné lidem, ale jejich nos je poměrně slopštělý a oči mají koňštější tvar a i zornice podobné koňským. Uši mají chlupaté, tvarem připomínající koňské, ale vyrůstající z hlavy kolmo do stran. Jejich vlasy jsou vždy alespoň trochu vlnité.
 • Koňská část: Je anatomicky shodná s koňmi. Mají nedělená kopyta, srst o kterou s oblibou velmi pečují a tělesné proporce se mohou různit stejně jako u koní. Mezi kentaury najdeme podsadité poníky, ušlechtilé závodní koně i mohutné tažné. Jejich tělesnou stavbu definují napůl podmínky ve kterých vyrůstají a předem určené genetické predispozice. Podobně jako u lidí.PodrasyEditovat

Jízdní zvířataEditovat

Mytologie - NáboženstvíEditovat

Kentauři mají pestrý panteon bohů kterým věří. Bohové zastávají různé funkce a během dějin světa, jak je kentauří kultura vykládá, se jim přisuzovala různá důležitost.

Nejvyšší panteon:Editovat

Prastaré elementy:

 • Lan-čchizu - Oheň
 • Dami - Voda
 • Mangupos - Vzduch
 • Ruichi - Země
 • Lumi - život
 • Rami - Smrt


Nižší panteonEditovat

Synové elementů:

 • Kaynos - Nejvyšší z bohů, ochránce kentaurů, domů, rodin a zákonů, vládne bleskem a vynáší soudy nad životy.
 • Aypu - Bůh větru, Aypolisshin manžel, spolupracuje s Abzuramem a Lingoshi, má na povel počasí.
 • Dayčchi (Daiqi) - Bůh hvězd a moudrosti a vzdělanosti, manžel Yuny, otec Chiu.
 • Zhereus - Bůh války, marnosti a chaosu, stělesnění noci, neustále chytá a propouští Yunu a Chiu, nemá ale moc nad Dayčchim.
 • Abzuram - Vládce moří, bůh vody, patron rybářů, mořeplavců a otec hadích lidí. Mohl dát klidnou plavbu nebo svým bičem rozbouřit moře. Dohromady s Aypuem mohli stvořit mocné mořské bouře a povodně.
 • Hundu - Bůh lesů, lovů, divokých zvířat, otec felkenů, grrichenů a urasurů. Manžel Chiens.
 • Jingi - Bůh radosti, slavností, patron svátků, zpěvu a oslav a především básníků.
 • Bashuran - Bůh kovu a ohně, manžel Lingoshi. Patron kovářů.
 • Jarxus - Bůh podsvětí, vládce mrtvých.

Dcery elementů:

 • Yuno - Měsíční bohyně, dozorčí spánku a dětí. Vždy se vyobrazuje s děťátkem (Chiu). Tato dvojice symbolizuje dva měsíce Iat a Taitu. Patronka plodnosti a mateřství.
 • Aypollisha - Sluneční bohyně, nejkrásnější z panteonu, uctivána také jako bohyně světla, je starší sestrou Yuno.
 • Lingoshi - Bohyně hor a kamene, paní zimy a smutku, matka minotaurů.
 • Chiens - Bohyně mírných zvířat a rostlin, matka faunů a satyrů, uctívána jako bohyně přírodní moudrosti, patroka bylinkářů a zahradníků, sestra Yuny. Manželka Hundua.
 • Taosus - Toulavá bohyně cesty, změny a osudu, ochránkyně cestovatelů.
 • Čchisha (Qisha) - Bohyně lásky a matka veškeré krásy, manželka Jingiho.
 • Grang - Věčná pokušitelka, pekelný démon, strůjce nočních můr a strachu. Zhereusovo žena.