FANDOM


Wide awake by nerissien-daxfjjy

Ilustrace proměny v nagu. (Nerissien, deviantArt)

Kanima vzniká tak, že se spojí dohromady duše nějaké rasy s duší nagy (ať zemní nebo vodní). Toto spojení nevyžaduje smrt jednoho ani druhého jedince, může vzniknout i vrozeně, pokud v se v rodokmenu jedince vyskytuje nějaký míšenec s nagou. Dalším způsobem, jak lze dosáhnout kanimizace jedince, je násilné spojení duší. Tuto praktiku často používali nagové během svých válek. Většínou je jedná o zachycené duše mrtvých nagů (nebo hadů), které byly poté rozděleny na štípky, které vložili do duší zajatých.

Princip kanimismu je takový, že ačkoliv jedinec má stále jednu osobnost, přidají se mu některé vlastnosti nagy, které se mohou promítnout i do vzhledu. Není obvyklé, aby kanima měla rozštěpenou osobnost, ale může se to stát. Ovšem není to většinou způsobeno přidáním části cizí duše, která by disponovala vědomím, ale zmatenou identitou jedince, kdy si není jist k jaké rase vlastně patří a sociálně může být vyvržen z obou kultur.

Typy kanimEditovat

Kanimy dělíme na různé typy, podle stádia poškození duše. Tyto stádia se mohou postupně vyvíjet v pokročilejší, , je možné je přeskakovat nebo jich jedinec nikdy nedosáhne. Po narození většinou nemusí být příznaky kanimismu vůbec zřetelné a mohou se objevit až v pozdějším věku, nebo po prožití traumatických událostí, či osobní zmatenosti.


Skrytá kanimaEditovat

Tento typ kanimy se určuje obtížně, většinou nemá žádné na první pohled zřetelné fyzické projevy. Tuto formu označujeme též jako neakivní. Mohou být označováni za blázny nebo podivíny. Chováním skryté kanimy mohou občas připomínat chování hadů. Jedinec většinou má velkou náklonnost v vyhřívání, hadům, vodě, miluje dotek povrchu šupin. Případně zálibu v požíráni malých hlodavců nebo ryb zaživa, či polykání věcí v celku. Může se občas projevit nutkání někoho uškrtit či otrávit.

  • Vzhled: Žádný jasně viditelný znak


Zjevná kanimaEditovat

Jak název napovídá, projevuje se na vzhledu jedince. Jedinec má stále končetiny jako dříve, ovšem může po těle mít zhluky šupin, nebo dokonce krátký ocas vyrůstající z konce páteře. Špičaté, nebo blánovité uši, zabarvená bělma (obvykle černé) a oči s hadímy zornicemi, špičaté zuby, drápy, zvláštní pro danou rasu nepřirozené barvy vlasů.  Může dojít i k psychických změnám. Občasné jsou změny ve schopnostech, zvýšená hbitost, lepší sluch, vidění ve tmě, ve vodě. Resistance proti negativním efektům na otevřené oči ve slané vodě atd.

  • Vzhled: Nejvíce pozorovatelných znaků na hlavě, po případě na rukou.

MěnivecEditovat

Collab winters grasp by nerissien-d9hvok1

Proměnená kanima, k nerozeznání od horského nagy. (Nerissien, deviantArt)

Kanima která již dosáhla statutu měnivce je jedinec, který je schopen se přeměnit na nagu. K proměnám obvykle dochází scela spontáně (ikdyž je možné jí dosáhnout záměrně a v kontrolovaném prostředí, pokud se jedinec podrobuje tréninku a soustředění). Často se stává, že po první proměně je bez pomoci odborníka velmi těžké proměnit se zpět a někteří menivci zůstávají nagy a mnozí ani nevědí, že někdy byli jinou rasou. Mohou to sami zapomenout a nevědět to.
  • Vzhled: Před proměnou nemusí být žádné znaky vidět. Po proměně má jedinec hadí ocas místo nohou a je velmi jednoduché si jej splést s pravým nagou. Kanimám NIKDY nenaroste další pár rukou, jako mají nagové z kmene Mermicon.
Divoká kanimaEditovat

Měnivec, který se přeměnil na nagu/hada do takové míry, že přestal jednat lidsky. Vysoký stupeň agrese, omezená schopnost nekonfliktní interakce s jinými humanoidy, absence schopnosti přeměnit se zpátky (ať s pomocí nebo ne). Touha vraždit. Divoké kanimy jsou velmi nebezpečné, pro jejich mentalitu hadů. Zrádné, velmi obezřetné, hbité, těžko polapitelné atd.

South rider by brissinge-daza3fp

Zjevná kanima.

Vzhled: Vzezření nagů, může se přidat hadí nebo carachiraní hlava. Je možná i celková přeměna na hada, nebo jen částečná (zachování polidštěné tváře).


DědičnostEditovat

Jak už bylo výše zmíněno, kanima může vzniknout při mísení nagy s jinou rasou, nebo uměle. V obou případech se nadále tato duševní mutace dědí. Ne vždy se na potomka předá, ale je poměrně pravděpodobné, že v sobě jedinec nese neaktivní mutaci, která se může projevit až na jeho potomcích.