FANDOM


Gryfoni druhy

Druhy divokývh gryfonů. Zleva: Gargoyl jeskynní, gryfonek soví, hippogryf krákavý, Gryfon orlohlavý.

Základním znakem gryfonovitých, je zdánlivá podobnost s ptáky i savci.

Skupina gryfonů nese znaky kočkovitých šelem, sov a nebo dravých ptáků, povětšinou orlů a jestřábů.

Hipogryfové nesou znaky krkavcovitých ptáků a koní.

Gargoylové se částečně podobají netopýrům a gorilám. Pouze přední spáry jsou dravčího typu. Jako jediní mají blanitá křídla.

GryfoniEditovat

  • Gryfon královský
  • Gryfon orlohlavý
  • Gryfon soví

HipogryfovéEditovat

  • Hippogryf krákavý

GargoylovéEditovat

  • Gargoyl jeskynní