FANDOM


Shapeshift by brissinge-dal3jms

Danarion při přeměně.

Jedná se o nejvzácnější duševní mutaci. K jejímu vzniku došlo na konci 2. éry, kdy draci navraceli duše zabitých (viz globální historie Cesferu nebo draci). Jde o unikátní spojení odštěpku duše draka s duší veséna.

Není známo, kolik vesénů v sobě nosí kousky dračích duší, protože dragimismus nemusí být aktivní a nemusí se za celý život projevit.

Princip dragimyEditovat

Dragima, podobně jako jiní duševní mutanti, disponuje specifickou sérií vlastnosti. Nejhlavnějším a nejzjevnějším znakem, je schopnost vzít na sebe dračí podobu. Ať už se jedná a jakýkkoliv typ draka (nižší, vyšší, wyvern, sibbarij, daurgon, v různých velikostech) dragima disponuje všemi jeho vlastnosti. Schopnost létat, chrlit plameny, led atp. Základní vzhled dračí formy, může také odrážet povahové rysy. Například je-li někdo 'jedovatý' jeho drak by mohl mít jedové hadí zuby.

Dragima si vždy zachovává mysl veséna. Jediná vyjímka je příliš dlouhé uvěznění v dračí formě. V tom případě se může dragima pozvířečit a ztratit statut dragimy. To se z ní pak stává obyčejný drak, bez možnosti změnit se zpět.

Obecně jediná prozkoumaná dragima, podle které se zatím dragimismus definuje je dragima Danarion Falstir.

Vesén který je dragimou ve vesénské formě sám o sobě žádnými vlastnosti draka nedisponuje. Obráceně to však funguje. Je li např. člověk kouzelník, schopnosti po přeměně neztrácí, jen se je musí naučit optimalizovat pro drači použití.

ProměnaEditovat

I burn inside by brissinge-d8ypfon

Jedno z posledních mezistádií mezi drakem a člověkem.

Jak dochází k první proměně dragimy na draka není známo. Neexistuje žádný spolčený jmenovatel, u kterého by se dalo bezpečně říci, že toto zaručeně dragimu na draka promění. K proměně dochází na poprvé spontáně.

Proměna samotná funguje tak, že se přemění tělo dragimy z veséna na draka. Dojde k rychlému množení a měnění buněk (dračí forma vždy nějakým způsobem vzhledově odpovídá vzhledu veséna, genetický kod draka i veséna je propojen. Např: Danarion má červené vlasy, i jeho drak má červenou hřívu. Stejně tak se nemění tělesné proporce. Ve smyslu, že poměr svalů či tuku atp vůči ostatním složkám v těle zůstane velmi podobný.) kdy behěm 1-5 minut dragima nabere úplnou dračí podobu.

Proměna zpět začíná, když se dragima sama rozhodne. Trvá od 6 dní až po několik měsíců. Dračí forma postupně shazuje šupiny a starou kůžu a přes několik mezistádií se mění zpět na veséna. Dragima, co se mění zpět na člověka je velmi zranitelná. Je vyčerpaná, hodně spí, není v průběhu proměny zpět schopná přijímat potravu. Doprovází to silné křeče a bolesti, spolu s nepříjemnými duševními stavy. Můžou se objevit i horečky, které přetrvají ještě pár dní po dokončení proměny zpět.

Dragon-gif

Teoretický průběh proměny bez komplikací.

Po první proměně, je nutné naučit se přeměny ovládat. Různé dragimy reagují na spouštěče různě. Například se začnou měnit, při extrémním vzteku, strachu atp.

Pokročilá proměnaEditovat

Je možné proměnu cvičením zdokonalit. Vyžaduje to podobný trénink jako mají druidové. Perfektně vycvičená dragima, dokáže pozastavit proměnu tam i zpátky v určitých stádiích. Nebo dokáže přeměnit jen určité části těla (např nechat si narůst jen křídla, nebo jen rohy atd.). Mistr dragimismu je méně zranitelný při přeměně zpět a je provázen i měnším množstvím křečí a bolestí. Přesto je to stále velmi bolestivé.

DědičnostEditovat

Jako ostatní duševní mutace i dragimismus je z části dědičný. Genetika ovšem není jediným faktorem. Druhým faktorem je 'predestinace' jedince (řekněmě že když draci vrátili duše, vrátili je potencionálně za všechny veseny kteří od jejich vraždy existovali a mohou existovat. Znamená to tedy, že nezávisle na tom, zda vesen tehdy existoval, mohlo se do jeho duše dostat část duše dračí, ačkoliv v tehdejší době nebyl narozen). Tam není známo jak to funguje, ale není samozřejmost, aby člověk byl dragimou jen pro to, že jeho rodič byl.

Mnozí se přiklání k vůli boha/bohů v této oblasti a přidávají tím dragimám velkou váhu. Považují je za jakési vyvolené z hůry.

Vzájemné ovlivnění foremEditovat

Drakk

Falešná dragima - proměněna na draka elixírem.

Pokud dojde v jedné z forem ke zranění, ovlivní to i tu druhou. Například ztratí-li dragima v jedné z forem končetinu, obou formám chybí. Pokud ovšem jako drak má navíc pár končetin (křídla) a přijde o ně, v formě veséna mu zdánlivě nic neschází. Po přeměně mu ale už nikdy nenarostou zpátky.

Falešná dragimaEditovat

Vzniká za použití elixíru 'draka' který byl vyvinut Mikelonem Falstirem. Tento elixír uměle způsobuje proměnu vesena na draka, aniž by dotyčný byl dragimou. Elixir je učinný přibližně 2-3 hodiny.

Tento elixír je velmi náročný na výrobu a není volně k dostání. Většinou je možné se s ním setkat pouze v kritických situacích, kdy je třeba povolat velkou bojovou sílu. Elixír byl založen na pozorování proměny Danariona a jeho vlastností.