FANDOM


Zahrin

Zemní drak Zahrin

Draci byli rasa, která na světě byla od konce 1. éry do konce 2. éry kdy následkem Ohnivé války byli vyhubení.

HistorieEditovat

Draci jsou na světě od jeho stvoření. Draci byli rasa jako všichni ostatní, ačkoliv byli postaveni mimo volbu v ráji, kterou měli pouze veséni. V podstatě se dá říct, že byli nestranná část obyvatelstva světa, na které dědičný hřích nemá vliv a jichž se selhání vesénů v ráji nedotklo.

Sestup z rájeEditovat

Nicméně z ráje byli na zem posláni tak jako tak. Nebyli vyhnáni jako zbytek populace, nýbrž posláni, aby na světě byli vesénům k pomoci. I oni ovšem měli svobodnou vůli a mohli si svobodně vybrat, zda na zemi mezi vesény půjdou nebo ne. Není známo, jestli všichni sestoupili na zem, nicméně zaujmuli ve světě vlastní místo. Tím že draci vstoupili na svět, vydali se dobrovolně možnosti, že padnou stejně jako veséni, jenže oni měli za to, že draci zlu dokáží odolávat.

A dračím praotcům se to dokonce i dařilo, ovšem jejich děti, mladí a unáhlení draci se podobali mnohem více vesénům, než svým otcům. Draci se z počátku pokoušeli vesény vést a pomáhat jim, jenže veséni byli tvrdohlaví a začali se drakům spíše vyhýbat, než aby poslouchali jejich rady, jelikož je nepovažovali za sobě rovné a měli za to, že jsou to více zvířata. První generace draků, která si ještě pamatovala Ráj, pohlížela na vesény s lítostí a snažila se jim pomoci, ovšem generace narozená po nich, která viděla už jen jak veséni postupně ničí svět a zamořují ho zlými skutky a nenávistí, začali vesény pohrdat a povyšovat se nad ně.

Ovšem i tak si draci uvědomovali, že nesmějí podlehnout působení Koncilu žalobců a musí stále být ti, kteří dokáží vesény nasměrovat na cestu. Přesto, že draci byli ti, kteří si nejvěrněji pamatovali kým je Ferion a měli z počátku nezkažený pohled na svět, nikdy neusilovali o vládu nad vesény ačkoliv díky své moudrosti by mohli. Nepřipadalo jim správné, aby jim vládli, jelikož nesdíleli jejich strasti, ani krátké životy.

Spojení rodůEditovat

Ovšem ani draci nebyli jednotní. Panovalo napětí mezi nebeskými a pozemními draky. Nebeští draci mohli létat a byli o něco větší. To že mohli létat, jim dávalo mylný pocit, že jsou k nebesům a ráji blíže než jejich pozemní bratři, proto tíhli k tomu se na pozemní draky trochu povyšovat. Během poloviny první éry, vznikl první spor mezi draky, který řešil otázku, která rasa z nich je výše. Dračí vůdci tento malicherný spor brzy vyřešili a to dohodou o rovnosti, kterou stvrdili sňatkem dvou dračích párů. Oba vládci z obou rodů měli dvě děti. Každý syna a dceru a tak je za sebe navzájem provdali, čímž spojili nebeské a pozemní draky v jedno. Z těchto draků vzešel zcela nový rod a měli vlastnosti obou. Jak čtyři nohy, tak křídla. Čistí draci jim říkali míšenci, nebo nižší a do jisté míry jimi pohrdali. Byli menší, primitivnější, velice podobní vesénům a množili se rychleji než čistí draci. Čistí z nich začali vychovávat služebníky, kteří byli řád pod nimi a nikdy nemohli dosáhnout jejich úrovně. Nižší draci se s tím spokojili a začali brát čisté jako vládce a bohy.

RozděleníEditovat

Ovšem na tom vyvstala další otázka, jestli bylo správné, aby tento sňatek uzavřeli a draci se znova začali štěpit, tentokrát ostřeji. Rozdělili se na nebeské, pozemní a neutrální, kteří byli spokojení s uzavřením sňatku. Naproti tomu pozemní a nebeští se stále hádali a vzrůstala mezi nimi nenávist. Draků bylo málo v porovnání s vesény, ale byli o mnoho mocnější a vlivnější, ačkoliv se drželi zpátky. A teď, jak se draci začali hádat mezi sebou, začala u nich vzrůstat i chamtivost. A to nejen po bohatství, ale i po slávě, moci, přestávali moudře radit a místo toho se podobali více zvěři.

Drako

Ranagaw Uhrančivý, zkáza draků.

Orb čistotyEditovat

Neutrální skupina to viděla a poznali, že padli do léčky Koncilu. Proto požádali o pomoc Palantina. Palantino byl zbožný a moudrý muž, jeden z nejvěrnějších služebníků Feriona, který zachovával vše, co bůh přikázal a taky si draků a jejich rad velice vážil. Vyslechl si žádost nejvyššího z draků a vytvořil artefakt (orb čistoty), který potlačil špatné vlastnosti draků. Dokud tento artefakt ležel v chrámu, draci byli klidní, nehromadili marné cetky a nechovali se jako obyčejná nemyslící zvířata. Jen nižší draci jakoby moci artefaktu odolávali. Jeden z čistých, jménem Ranagaw už během předchozích nezhod spadl tak hluboce do vlivu Koncilu žalobců, že byl na vliv orbu immuní. Pomalu začal přesvědčovat nižší draky, aby se vzbouřili. Vypuklo povstání a zatímco čístí draci řešili nižší draky, Ranagaw dokázal za pomoci veséna artefakt z chrámu ukrást. Když to učinil, čistí draci do jednoho zešíleli.

Ohnivá válka a odchod drakůEditovat

Vypukla otevřená válka, mezi nebeskými, zemními i nižšími (v podstatě všichni proti všem), která brzy přerostla v ohnivou války trvající dva roky. Během této krátké doby, se drakům podařilo rozmetat svět a vyhubit skoro tři čtvrtiny života včetně vesénů. Byl to nakonec jeden odvážný rek, který znovu nalezl artefakt a dokázal ho vrátit do chrámu, kam patřil. Draci procitli ze svého běsnění a viděli, co udělali. Létali nad zničeným světem bez života a litovali všeho, co se stalo. Ferion jim dal šanci učinit finální pokání. Každý drak si mohl vybrat odevzdat svůj život. Pokud to udělal, zemřel, ale jeho oběť navrátila k životu všechno, co zničil a vrátil i duše těm které zabil. Skoro všichni draci litovali toho, co udělali a obětovali se, aby navrátili život zpět. Ranagaw a někteří jeho stoupenci to odmítli a snažili se přesvědčit i ostatní, aby neobětovali svůj život pro něco tak zlého jako jsou vesénové. Za to byl Ferionem potrestán i jeho stoupenci. Ranagawowi byla vzata jeho inteligence a stal se zvířetem, protože chtěl být nejvyšší z draků byl proklet, aby neustále rostl, dokud ho to nezabilo. Jeho kostra leží na ostrově Qual’aber. Ta hrstka nižších draků, která zbyla, ztratila veškerou inteligenci také, ačkoliv jim Ferion nechal schopnost se učit, takže to vše mohli získat zpátky, pokud se učili od vesénů. Tím skončil velký čas draků.

Draco small one

Obří wyvern.

Dračí druhyEditovat

Vyšší draciEditovat

  • Zemní draci
  • Nebeští draci

Nižší draciEditovat

  • Peroocasí draci
  • Wyverni
  • Daurgoni
  • Sibarriové

Důsledek vrácení životaEditovat

Mezi vesény, se aktem dračího sebeobětování dostal dragimismus.