FANDOM


Woc races dicters by brissinge d9lxxzo-fullview

Dicter a dicterka.


"Cestovateli, když vidíš na ostrově před sebou ohromné plazy a na nich jedoucí plazy menší, co chodí po zadních a mluví spolu, buď přestaň popíjet kořalku, nebo obrať svoji loď. Mezi dictery je málokdo vítán."


"Krev je rudá voda, je tedy posvátná.
 Jediná může odplatit znesvěcení, nyní budiž prolita!"

- Pokyn k popravě bezvěrce


Qual mapa

Mapa ostrova Qual'aber

Tito ještěří lidé žijou odjakživa na ostrově Qual'aber. Nikdy se z toho ostrova nerozšířili, ani neodcestovali. Věří totiž, že voda je střeží a uctívají ji jako stvořitele světa a kdo se na ni bez jejího svolení vydá, ten zasluhuje smrt. Kdokoliv jakkoliv zneuctí vodu, propadá podle jejich zákonů hrdlem. Zvláště uctívají oceán obklopující jejich ostrov. Řeku, která jejich ostrovem protéká považují za dar, který jim voda dala, aby ji používali.

Na Qual'aberu žije sedm dicterských kmenů a mají rozdělená území po celém ostrově. Středem každého území je hlavní vesnice. Náčelníci těchto vesnic se zodpovídají nejvyššímu knězi, který jé vládcem celého ostrova a žije v hlavním městě.

Všechny kmeny mají společné znaky. Obvykle měří od 190-220cm, mají dlouhé ještěří osacy, drápy, ještěří hlavy, různě dlouhé a špičaté uši nakloneně do téměř vodorovné polohy. Mohou mít na hlavě rohy a ostny, nebo dokonce vlasy podobné koňským žíním v různých barvách. Jejich oči jsou plazí, obvykle v oranžové nebo žluté barvě. Jejich tělo je pokryto šupinami a oblečení používají jen jako ochranu při boji nebo pro estetické či ceremoniální účely.

Jako zbraně obvykle používají kopí, nože, flusačky nebo luky. Jinak se v boji spoléhají na své tesáky a drápy. 2/7 kmenů dokáží základně ovládat živly vodu a oheň. Zpravidla ne všichni členové těchto kmenů. Obvykle pouze několik jedinců z kmene.

Rozdělení

Dicter tribes

Zástupci kmenů a nejvyšší kněz.

Dicterské kmeny se odlišují barvami. Tato odlišení jsou velmi sktriktní a pokud se někdo barevně vymiká zažitému řádu a nelze jej přiřadit k žádnému z kmenů, nebo se nejedná o nejvyššího kněze, je vyhnán jako prokletý do hor.

Kmeny

 • Amub (Modrý kmen) - vesnice Zabarak. Kmen díky své barvě považován za nejbližšího vodě. Modrý kmen má velkou vážnost a je jejich tradicí poskytovat pro hlavní město šamany a zaříkávače vody.
 • Nola (Zelený kmen) - vesnice Kolan'qaro. Kmen menšího vzrůstu. Skvělí lovci a stopaři, v džungli prakticky neviditelní. Jejich kmenovou zvláštností je ohromná znalost jedů a bylinkářství.
 • Roda (Rudý kmen) - vesnice Dam'dam. Synové a dcery ohně. Žijí pod horami vulkanického původu. Jako jediný kmen umí kovat železné nástroje a ovládat oheň.
 • Ebi (Hnědý kmen) - vesnice Jum'ebibi a Boi'undu. Poměrně nevýryzný ale nejpočetnější kmen. Ebiové jsou docela mírní, často se zabývají farmařením a chováním všelikých zvířat. Jsou také často vyhledávání pro budování obydlí.
 • Quim (Žlutý kmen) - vesnice Mombe. Quimové jsou hlavně sběrači a výrobci šperků. Jejich zbožnost vůči oceánu je nejsilnější ze všech kmenů a proto uctívají i mušle a všemožné zbytky ryb co vyplaví moře. Tvoří z nich obřadní šperky a amulety, které pak prodávají ostatním.
 • Karu (Černý kmen) - vesnice Jum'amanju. Pověst černého kmene není příliš dobrá. Říká se, že Karuové jsou poslové smrti. Žijí odděleně v ústraní na západní části ostrova. Z jejich kmene ještě nikdy nebyl vybrán nejvyšší kněz. Karuové v hlavním městě mají práci jen katů vykonávajích popravy, nebo hrobařů.
 • Moui (Bílý kmen) - vesnice Zur'emenni. Ačkoliv žijí nejdál od hlavního města, je z kmene moui nejčastěji vybírán nový najvyšší knež. Obecně jsou považování za moudré a vynikají jako léčitelé a mastičkáři.

Nejvyšší kněz

High priest

Současný nejvyšší kněz.

Žije v Qual'zabě a není vázán na žádný kmen. Nejvyšším knězem se může stát pouze dicter, která má na kůži barvy všech kmenů. Nejvyšší kněz, se může narodit v jakémkoli kmenu. Každé dva roky prochází starší z Qual'zaby všechny města, aby zjistili, nenarodil-li se další nejvyšší kněz. Pokud ano, vezmou dítě na výchovu do hlavního města. Najdou-li barevných dětí víc, vezmou je všechny na výchovu. Jen jeden z nich ale smí vládnout a tak při dovršení dospělosti bojují o to, kdo bude nový kněz. Vítěz pak nechá popravit poražené. Poprava probíha rituálním obětováním vodě v zátoce.

Vyhnanci

Zpravidla potomci dicterů, z dvou různých kmenů. Poznají se podle toho, že u nich není jasné, do jakého kmene je zařadit. Proto jsou odstraněni do hor jako bezkmenci, kteří z vůle nejvyšší nikam nepatří. Obývají vesnici To'qumbee, nebo utečou do přístavu Do'mandi.

Životní cyklus dicterů

Dicterové, podobně jako ostatní veseni jsou savci, ale jsou téměř vejcoživorodí (podobně jako zmije, se jedná o přechod mezi vejcoživrodostí a živorodostí) a dítě není s matkou spojeno pupeční šňůrou. Dicteří matky jsou v očekávání 9-10 měsíců a dítě se rodí o něco vyspělejší než například lidské dítě (dvojčata jsou vzácnější než u lidí). Matka poté kojí své dítě zhruba 6 měsíců, než přejde na normální stravu.

Vývoj dictera

 • Novorozenec - malý dicter se rodí zhruba ve velikosti lidského novorozence, ale poměrově k velikosti matky je menší než poměr lidská matka/dítě.Díky tomu se může narodit s pěvnějšími, srostlejšími lebečními kostmi než malý člověk. Rodí se chlupatý, bez šupin. Díky delšímu pobytu v lůně, je tedy novorozenecké období zcela přeskočeno a dítě se rodí už v podstatě přizpůsobeno vnějšímu prostředí. Už od narození má podstatně rozvinutější smyslsy než lidské dítě, rodí se v podstatě do období kojeneckého.
 • Kojenec - období trvající do 6. měsíce po narození. Dítě je stále plně závislé na matce. Kojenecké období končí tím, že mu vyrostou první mléčné špičáky a může přejít na pevnější stravu. Stavba těla rychle nabírá na objemu (růst svalů a tukové tkáně). Dítě se začíná pomalu začíná sociálně projevovat.
 • Batole - Obvykle tvrá od 7.měsícu až do 4. roku. Po rychlém rozvoji v období kojeneckém, se v období batolecím trochu spomalí. Ztrácí se ochlupení a nahrazují jej jemné dětské šupinky. Dítěti se rozvinuje pohybový a nervový aparát. Během prvního roku batolecího života se dítě začne pohybovat po čtyřech, ale ocas má krátký a nevyvinutý, ještě v něm není témeř žádný cit. Během 2. roku ocas začne růst a sílit a dítě se s ním učí zacházet. Díky tomu se pak přesouvá do fáze tzv. batolení (3.rok) kdy už začíná nemotorně chodit po dvou, ocas slouží jako opěra při stání. 4. batolecí rok až získává schopnost držet ocas vzpřímeně a vyrovnávat s jeho poocí rovnováhu při chůzu po dvou. 
 • Dětství - jakmile dítě dokáže bez pomoci běhat po dvou nohách bez většího počtu pádů, začíná jeho začleňování do společnosti. Hned se začíná učit základním znalostem a rozvíjí se řeč. Projevují se silné lovecké instinkty, které se dítě musí naučit ovládat. Kolem 10. roku dojde k první obměně zubů, kdy mléčné špičáky vypadají a naroste dětský chrup. Také batolecí šupiny začínají tvrdnout a mocnět. Od 12-13 roku se dítě obvykle začíná učit rodinnému řemeslu.
 • Dospívání - Dicterům začíná "pubertální" období kolem 20. roku u dívek a 18. u chlapců. Dospívajícím se začíná nahrazovat tělová pokrývka dospělými šupinami, která jim pak už zůstane (docterové se nesvlékají). Dívkám začíná růst poprsí a začínají se vzhledově výrazněji odlišovat od chlapců. U chlapců stupá zejména agresivita a proto jsou posláni do 'vojenksých táborů' kde nad sebou mají starši dictery a tvrdou výchovu.
 • Dospělost - Dicter plně dospívá v 27-30. roce života, kdy je pohlacvní ústrojí plně funkční ( u některých může být funkční už kolem 24 roku) a začleňuje se plně do společenské hierarchie, ve které obykle zůstává po celý života. V dospělosti se dicterům 3x vymění zuby. Je obvyklé, že dicterské páry mají 12x dítě, ale přežije jich do dospělosti průměrně 4-5. Dicterské ženy jsou plodné do 65. roku života.
 • Stáří - počítá se zhruba od 150 let. Starých dicterů není mnoho, kvůlu drsnosti podmínek domovského ostrova jich spoustu zahyne během prvního století života, dřív, než vůbec začnou fyzicky vypadat staře. Stáří se projevuje šednutím pigmentace, zejména vlasů, šupin na obličeji a blednutím průhů a skrvrn. Tělo fyzicky slábne.

Jízdní zvířata

Croco rider

Dicterský jezdec.

Dicterové si do jisté míry ochočili témeř všechna zvířata, která jejich ostrov poskytuje a ke všem se váže nějaká jejich kulturní víra. Například u potheerogů věří, že dokud je mají ve vesnici, bohové se na něbudou hněvat. Kirenagové jsou nejvěrnějším jízdním a pracovním zvířetem dicterů. Největším ochočeným druhem plaza, který dicterové poučívají je gildenag. Jsu to bojoví tanci a obrana proti ještě větším plazům. Velmi vzácným jízdním zvířetem, nejzvnešenějším, jsou létaví arcequini, podle kirenagů potomci větru a bouře. Jezdí na nich výhradně náčelníci, nejvyšší knež a starší.